Studentenbegeleiding

print

Het heroriëntatietraject is er voor studenten van het Summa College met een actuele studie- en beroepskeuzevraag en biedt hulp bij het maken van een passende keuze, waardoor voortijdige uitval wordt beperkt.

De student komt in aanmerking voor een heroriëntietraject als hij/zij:


Heroriëntatietraject


Het heroriëntatietraject begint met een intakegesprek waarin de beginsituatie en precieze vraagstelling wordt geformuleerd. Aan de hand van dit gesprek stelt de adviseur studentenbegeleiding het traject vast. Het traject omvat úén tot vijf gesprekken, afhankelijk van de vraag en de al opgedane bewustwording van de student bij een beroepskeuzeproces. In enkele gevallen duurt het traject langer.

Het traject bestaat mogelijk uit:


Afhankelijk van de vraag van de student wordt een keuze gemaakt uit één of meerdere van bovenstaande activiteiten.

Aanmelding


Wat kun je doen: