Nieuwsbericht

02-02-2013


School 23 in samenwerking met Playing for Success (PSV) Eindhoven


Toen één van onze mbo-studenten (AKA) stage ging lopen bij Playing for Success in het PSV-stadion zag de BPV-adviseur kansen voor anderstalige leerlingen van de vmbo-afdeling (Voortgezet Onderwijs AndersTaligen) van School 23. Playing for Success was tegelijkertijd op zoek naar een mogelijkheid om het programma aan te bieden aan een wat oudere doelgroep (16/17 jaar). In januari is er een pilot gestart.

Playing for Success (PfS) is landelijk een unieke samenwerking tussen betaald voetbalclubs (PSV voor het Eindhovense) en primair en/of voortgezet onderwijs, gemeenten en mbo- en hbo-instellingen. Er wordt naschools, en aanvullend op het reguliere onderwijs, aan leerlingen uit het voortgezet onderwijs een programma aangeboden in het PSV-stadion door een docent en hbo-studenten. Het PSV-stadion is de leeromgeving en met leerlingen worden persoonlijke leerdoelen opgesteld (in samenspraak met de mentoren van School 23). Vooral leerlingen met leerachterstanden en een laag zelfbeeld behoren tot de doelgroep.

Het onderwijsteam heeft een aantal leerlingen geselecteerd die voldoen aan de criteria om deel te nemen aan het initiatief. De leerlingen reageerden heel enthousiast op deze kans. Op 28 januari was het een feit: de eerste van een reeks van bijeenkomsten in het PSV-stadion vond plaats. Na een uitgebreide kennismaking en een rondleiding door het stadion gingen de leerlingen aan de slag met hun leerdoelen. Daar zullen ze de komende weken nog mee bezig zijn.

Nicole Dubois (coördinator VOAT) begeleidde de leerlingen naar de eerste bijeenkomst: 'De leerlingen vonden het best spannend, maar ze hadden er ook zin in. Er was ook meteen een klik met Rick van Rooij (leercentrumdocent van PfS). Hij kreeg ze vrij vlug aan het praten.'

Op 11 maart staat een grote afsluiting gepland samen met andere groepen. Alle leerlingen krijgen dan een certificaat van deelname uitgereikt door enkele spelers uit de selectie van PSV!<< naar het nieuwsoverzicht