Nieuwsbericht

23-05-2016


12 leerlingen van School 23 afdeling VOAT doen staatsexamen NT2


Op 23 en 24 mei 2016 doen 11 leerlingen van School 23 afdeling Voortgezet Onderwijs Anderstalingen (VOAT) het Staatsexamen NT2 (programma 1).

Misschien heeft u nog nooit over het staatsexamen NT2 gehoord. Het is een examen dat uit de 4 vaardigheden (Lezen, Luisteren, Gespreken en Schrijven) bestaat waarin de beheersing van de Nederlandse taal wordt getoetst. Het is speciaal voor buitenlanders gemaakt die in Nederland willen studeren en werken. Met dit certificaat bewijs je je niveau Nederlands. Op sommige scholen is dit niveau verplicht zoals bijvoorbeeld voor toelating voor klas 4 Havo bij het Stercollege. Maar ook bij MBO niveau 3 en hoger.

Florian Bodirlau heeft inmiddels op eigen initiatief het staatsexamen al gedaan en is geslaagd. Eind juni doet hij al het Staatsexamen NT2 programma II. Daarmee word je toegelaten op het HBO.

“Om ons zo goed mogelijk voor te bereiden zijn we in januari met de training begonnen en tijdens de training hebben we met behoorlijk veel voorbeeldexamens geoefend”. Met docenten Ivonne Vermeulen en Maaike Eijkman hebben we 16 extra lessen examentraining gehad (van 1,5 uur per keer). Daarnaast hadden we elke keer zeker 2 of 3 uur extra huiswerk per week. In de week van 27 juni weten we onze resultaten. Spannend!<< naar het nieuwsoverzicht