Nieuwsbericht

31-10-2016


Drama maakt mijn hoofd weer blij


Dramadocent Eveline Spanjers van  School 23 schreef de handreiking: 'Drama maakt mijn hoofd weer blij'. Bram Tuk van Stichting Pharos, steunpunt gezondheidszorg vluchtelingen schreef het volgende over deze handreiking;  

"Docenten vinden het lesgeven aan vluchtelingenleerlingen vaak inspannend. Cultuur-, niveau-, en leeftijdsverschillen vragen improvisatievermogen. De nare ervaringen in het verleden van veel van deze leerlingen en hun onzekere situatie in Nederland geven docenten vaak een machteloos gevoel" (Bram Tuk, 2014).

De handreiking: ‘Drama maakt mijn hoofd weer blij’ geeft docenten handvatten om actief met deze jongeren aan de slag te gaan. De beschreven dramamethode biedt leerlingen die kort in Nederland zijn de mogelijkheid om elkaar via spel werkelijk te ontmoeten. De methode helpt deze leerlingen zich te uiten, emotioneel te acclimatiseren en te wennen aan de veelkleurige klas. Tevens stimuleert de methode het actief gebruik van de Nederlandse taal. 

Drama maakt mijn hoofd weer blij’ is een praktijkboek. Alles wat er in staat is concreet en helder beschreven. Lesgeven aan vluchtelingenleerlingen vraagt om nieuwe werkwijzen binnen het onderwijs. In dit boek wordt zo’n werkwijze beschreven. De in het boek beschreven methode biedt houvast aan docent en vluchtelingenleerling en stimuleert het leren omdat het hoofd en hart laat spreken".

Het boek kost nu €17,50 inclusief verzendkosten.
U kunt dit boek bestellen door een e-mail te sturen naar school23@summacollege.nl met uw naam, adresgegevens en het te bestellen aantal boeken. De bestelling en de factuur worden zo snel mogelijk naar u opgestuurd. << naar het nieuwsoverzicht