Nieuwsbericht

14-01-2016


Samenwerking tussen School 23 en dienst Facilities van het Summa College


Vanaf november 2015 lopen studenten van School 23 stage bij de dienst Facilities van het Summa College. Door deze nauwe samenwerking tussen beide onderdelen van het Summa College krijgen studenten de gelegenheid om stage te lopen binnen de eigen organisatie.


Om deze samenwerking op het gebied van stages voor de studenten van de entreeopleiding van School 23 te bewerkstelligen, voerden bpv-docenten Dionne den Hartog en Leonie Lommen tijdens het schooljaar 2014-2015 gesprekken met Facilitair managers John van Bussel en Jaap van Sambeeck. Samen bekeken ze welke mogelijkheden er waren om stageplekken binnen het Summa College te creëren.


Beeld vormen
Ook gingen docenten van School 23 op werkbezoek bij de locaties Willem de Rijkelaan en Frederiklaan om zich een beeld te vormen van de werkzaamheden en begeleiding die nodig is op deze locaties. Vervolgens verzorgden docenten van School 23 een workshop waarin ze de huismeesters en facilitair medewerkers van beide locaties informeerden over wat zij kunnen verwachten van een stagiair(e) van een entreeopleiding. Ervaringen werden uitgewisseld en er werden veel vragen gesteld. Goede communicatie is van wezenlijk belang om de samenwerking tussen beide partijen te laten slagen.


Positieve ervaringen
In november 2015 zijn de eerste 3 (van de 4) stagiaires van School 23 van start gegaan op de locaties Willem de Rijkelaan en Frederiklaan. De stagiaires lopen twee dagen per week stage gedurende 13 weken. Zij doen ervaring op met taken die verzorgd worden door de dienst Facilities. De studenten oefenen zo hun werknemersvaardigheden 'in eigen huis'. De eerste ervaringen van de stagiaires zijn positief.<< naar het nieuwsoverzicht