Entree

print

Entree is voor jongeren die (nog) geen diploma hebben, verder willen leren of straks een baan willen vinden. Om de Entree-opleiding te kunnen volgen, moet je minimaal 16 jaar zijn.

De Entree-opleiding is een praktijkgerichte mbo-opleiding op niveau 1. Je gaat aan het werk als assistent, onder begeleiding van een ervaren collega. Je leert allerlei vaardigheden die je nodig hebt als je later in een bedrijf gaat werken.

Onderwijssoort middelbaar beroepsonderwijs
Niveau assistentenopleiding (1)
Leerweg bol, bbl
Duur 1 jaar

De opleiding duurt in principe 1 jaar. Tijdens deze opleiding kies je één van de uitstroomrichtingen (profielen). Het geeft dus niets als je bij de start nog niet precies weet welke richting je op wilt. Er zijn twee leerwegen om de opleiding te kunnen volgen:

Bol (leren en stage)

Je gaat naar school en loopt stage.

Bbl (werken en leren)

Je hebt werk en gaat één dag in de week naar school.

  bol
(leren en stage)
bbl
(werken en leren)
Assistent bouwen en onderhoud Summa Plus Summa Plus
Assistent dienstverlening en zorg Summa Plus Summa Plus
Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie Summa Plus Summa Plus
Assistent installatie- en constructietechniek Summa Plus Summa Plus
Assistent logistiek Summa Plus Summa Plus
Assistent verkoop/retail Summa Plus Summa Plus
Assistent plant of (groene) leefomgeving Summa Plus i.s.m. Helicon -

Na deze opleiding

Na de Entree-opleiding krijg je een diploma op niveau 1. Daarmee kun je mogelijk doorstromen naar het beroepsonderwijs (niveau 2) of je kunt gaan werken.

Wat leer je?

De Entree-opleiding leidt je op tot assistent. Je volgt lessen, maakt opdrachten en loopt stage. Op die manier werk je aan het ontwikkelen van jouw kennis, vaardigheden en (beroeps)houding.

Je leert bijvoorbeeld:

Keuzedelen
Tijdens je opleiding krijg je een of meerdere keuzedelen aangeboden. Hiermee kun je je vakmanschap verbreden of verdiepen of je voorbereiden op de doorstroom naar een hoger niveau. Per keuzedeel leg je een examen af. De inhoud van de keuzemodules wordt vastgesteld door de school in overleg met het werkveld. De modules zijn momenteel in ontwikkeling en het aanbod kan nog veranderen.
Klik hier voor het overzicht van de keuzedelen.

Afhankelijk van de gekozen uitstroomrichting (het profiel) leer je het volgende:

• Assistent bouwen en onderhoud

Je helpt een vakman met het uitvoeren van allerlei bouw- en schilderwerkzaamheden. Vaak gaat het om assisteren bij bouw- en schilderwerken op locatie, zowel buiten als binnen. Ook kun je aan de slag in de timmer- en meubelindustrie of houthandel.

• Assistent dienstverlening en zorg

Je helpt mee bij het organiseren en begeleiden van activiteiten en het klaarmaken van ruimten. Ook help je mensen met het huishouden. Je hebt contact met cliënten en gasten. Je werkt bijvoorbeeld bij gemeenten, scholen, verpleeg- en verzorgingstehuizen, thuiszorg, bij zwembaden en sportverenigingen, binnen de horeca, in kapsalons of bij een schoonmaakbedrijf.

• Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie

Je assisteert bij de productie, verwerking en verpakking van voedingsmiddelen. Je werkt bij uiteenlopende bedrijven (meestal in de keuken) zoals een restaurant, fastservice bedrijf, cateringbedrijf, kiosk, brood- of banketbakkerij.

• Assistent installatie- en constructietechniek

Je helpt mee met het aanleggen van leidingen van water, gas en verwarmingen. Ook maak je buizen, kabels en kabelgoten op maat en bewerk je metaal. Je kunt aan de slag bij een bedrijf of bij de klant thuis.

• Assistent logistiek

Je werkt in een magazijn en zorgt ervoor dat de goederen op de juiste plek worden opgeslagen. Ook zorg je ervoor dat klanten de bestelde goederen op tijd krijgen. Je kunt werken in alle branches van de handel- en transportsector, bijvoorbeeld bij een groothandel, transportbedrijf of productiebedrijf.

• Assistent verkoop/retail

Je werkt in een winkel en in een magazijn, als assistent van andere collega’s. Je helpt bij de goederenontvangst en zorgt ervoor dat de winkel er netjes uitziet. Je kunt klanten informatie geven over de producten en doorverwijzen naar andere collega’s.

• Assistent plant of (groene) leefomgeving

Je bent graag met je handen bezig en je wilt de omgeving mooier maken. Je verzorgt bomen, planten en bloemen en je helpt met het aanleggen van vijvers en terrassen. Na deze opleiding ben je klaar voor het echte werk in de groenvoorziening.

De algemene vakken volg je bij Summa Plus, de praktijkvakken volg je bij Helicon. Aanmelden gebeurt via Summa Plus.

Hoe leer je?

Je hebt een vaste mentor en werkt in een groep van maximaal 15 studenten. Je wordt intensief begeleid en krijgt veel praktijk (lessen en stage). Binnen de bol-opleiding ga je je de eerste 8 weken oriënteren. Daarna maak je een keuze voor één van de uitstroomrichtingen (profielen) die hierboven zijn beschreven. In je vaste groep (stamgroep) krijg je het hele jaar door van je mentor les in de vakken Loopbaan, Burgerschap en (werknemers)vaardigheden. Daarnaast krijg je praktijklessen en algemeen vormende lessen (onder andere rekenen, Nederlands, digitale vaardigheden) van andere docenten. Na je keuze voor het profiel heb je een individueel rooster en zijn je lessen op maat. Je gaat dan ook op stage.

Bij de uitstroomrichting Plant of (groene) leefomgeving volg je de praktijkvakken en theorie bij Helicon. Hier ga je 1 dag in de week naar toe. Andere vakken volg je bij Summa Plus.

Advies tijdens je studie

Binnen 4 maanden na de start van je entree-opleiding krijg je een studieadvies. Dit is belangrijk, omdat dan gekeken wordt of je verder kunt met je opleiding.

Bij een positief advies maak je afspraken over het vervolg van de opleiding en leg je die samen met je mentor vast. Ook wordt bepaald of je verder gaat in de opleiding, met kans op doorstroom naar een vervolgopleiding óf uitstroom naar werk.

Als je onvoldoende vooruitgang hebt laten zien en geen uitzicht hebt op het behalen van een diploma, volgt er een negatief advies. Dit is een bindend studieadvies. Dat betekent dat je moet stoppen met de opleiding. Samen met jou en eventueel anderen (ouders, betrokken instanties) wordt bekeken welke andere mogelijkheden er voor jou zijn.

Vooropleiding

Je kunt zonder vooropleiding instromen. Wel is het belangrijk dat je gemotiveerd bent, mee kunt komen in een groep en dat je al wat schoolse vaardigheden hebt, zoals het volgen van een rooster. Ben je nog niet schoolvaardig of vind je het moeilijk om op school te zitten, dan is Traject VIA een betere keuze voor jou.

Toelichting studiekosten en tegemoetkoming
Naast het lesgeld via DUO (bol) of cursusgeld via school (bbl), heeft Summa Plus opleidingsgebonden kosten van € 240,- voor de bol-opleiding en € 100,- voor de bbl-opleiding. Summa Plus schaft hiervoor alle leermiddelen aan. Ook al het gebruiksmateriaal, softwarelicenties, extra toetsen en examens worden hiermee betaald. Je hoeft dus zelf geen boeken enzovoort te kopen.

Informatiegids
Entree informatiegids 2017-2018 bbl
Entree informatiegids 2017-2018 bol

Past deze opleiding bij jou?

Heb je de meeste vragen met 'ja' beantwoord?
Dan zou dit wel eens een opleiding voor jou kunnen zijn.

Heb je vaker 'nee' geantwoord?
Weet je zeker dat je deze opleiding wilt? Je kunt ook een van de volgende dingen doen: