Opleidingen VOAT

print

Het Voortgezet Onderwijs Anderstaligen (VOAT) biedt eerste opvang voor jongere anderstaligen tussen de 15 en 20 jaar met weinig tot geen beheersing van de Nederlandse taal.

Na deze opleiding
Als je klaar bent bij VOAT kun je uitstromen in verschillende richtingen:

De uitstroomrichting hangt af van je niveau van Nederlands, hoe lang je er over gedaan hebt om het niveau te bereiken, van resultaten van andere vakken en van je studievaardigheden.

Onderwijssoort voortgezet onderwijs
Duur 1-3 jaar

Wat leer je?

Je krijgt heel veel Nederlands als tweede taal (NT2). Dit krijg je in de klas en op de computer. Je krijgt ook andere vakken die je nodig hebt voor een vervolgopleiding of werk. In al die vakken wordt rekening gehouden met het leren van het Nederlands. Omdat je vaak net nieuw bent in Nederland, leer je ook veel over Nederland.

Hoe leer je?

Stamgroep
Je komt in een stamgroep met een vaste mentor. Binnen deze groep werk je op je eigen niveau en in eigen tempo aan je Nederlands. Ook bij andere vakken zoals rekenen en Engels kun je op je eigen niveau werken.

Toetsen
Je maakt bij de meeste vakken toetsen. Elke docent wil kunnen zien wat jij van de lessen leert. Zelf kun je daardoor ook zien of het goed gaat met dat vak. En je ouders of begeleiders/voogd ook. Je krijgt twee keer per jaar een rapport. Ook worden er een paar keer per jaar taaltoetsen afgenomen om te meten of je taalniveau gestegen is.

Vakken
Binnen VOAT krijg je de volgende vakken aangeboden:

Vooropleiding

Er gelden geen specifieke vooropleidingseisen voor VOAT. Voordat je in een groep komt, gaan we kijken hoe je leert en wat je taal- en rekenniveau is. Dat doen we in de brugperiode. Deze brugperiode is het hele jaar door, waardoor je op elk moment bij ons kunt beginnen.

Studiekosten

Geen

Lesgeld
Als je bij VOAT zit, ben je in het Voortgezet Onderwijs (VO) ingeschreven. Je hoeft geen lesgeld te betalen aan het Rijk. Je hebt geen recht op een OV-studentenkaart.

Schoolbijdrage
Vanaf schooljaar 2009-2010 zijn er in het voortgezet onderwijs geen specifieke opleidingskosten. De leermaterialen zijn namelijk gratis en worden door het Rijk vergoed. Denk aan: boeken, digitale leermaterialen, excursies, gebruik hardware, reprokosten etc.

Studiefinanciering en tegemoetkoming studiekosten
Ouders van leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen een 'tegemoetkoming ouders' aanvragen bij DUO. Ben je 18 jaar of ouder, dan kun je zelf een tegemoetkoming in de studiekosten aanvragen.

Meer informatie
Meer informatie over lesgeld, cursusgeld, Tegemoetkoming Studiekosten en Studiefinanciering lees je op de pagina Toelichting studiekosten en tegemoetkoming.

Schoolgids
VOAT Schoolgids 2017-2018

Schoolplan
VOAT Schoolplan 2016-2021

Past VOAT bij jou?Heb je de meeste vragen met 'ja' beantwoord?
Dan zou dit wel eens een opleiding voor jou kunnen zijn.

Heb je vaker 'nee' geantwoord?
Weet je zeker dat je deze opleiding wilt? Je kunt ook een van de volgende dingen doen:


Meer info en aanmelden
Wil je meer informatie of wil je je aanmelden? Neem contact op met de administratie van Summa Plus: 040 269 59 50.

Hoe ziet een dag bij VOAT eruit?

Lees het artikel in het Summa Magazine (juli 2016).