Traject VIA

print

Traject VIA helpt je bij het vinden van een passende opleiding of andere vervolgstap in je (school)loopbaan. Bij VIA onderzoek je wat bij jou past en welke mogelijkheden er voor je zijn. Er is speciale aandacht voor basisvaardigheden die nodig zijn om succesvol te kunnen studeren en werken. Je kunt bij VIA terecht als je vóór 1 juli van het lopende schooljaar 15 jaar bent. De maximum leeftijd is 23 jaar.

Onderwijssoort voortgezet onderwijs, middelbaar onderwijs
Duur In overleg, maximaal 1 jaar

Traject VIA heeft twee profielen:
Afhankelijk van je vooropleiding en je begeleidingsvraag word je in één van deze profielen geplaatst. Elke vraag is anders, in overleg met jou en je ouders/verzorgers bieden we ook maatwerk als dat nodig is.

Profiel Entree:
Het profiel Entree werkt met periodes van ongeveer 7 lesweken, gevolgd door een blokweek. Tijdens een blokweek worden er gesprekken met jou en je ouders/verzorgers, afrondende lessen en eventueel andere activiteiten gepland. Instromen kan gedurende het hele jaar.

Profiel mbo:
Het profiel mbo werkt met verschillende fases; elke fase heeft een eigen inhoud en werkwijze. Gedurende het jaar zijn er vier vaste instroommomenten. Na afronding van elke fase is er een contactmoment tussen jou, je mentor en je ouders.

Aanmelden en intake


Vooropleiding:
Er gelden geen specifieke vooropleidingseisen voor deelname aan Traject VIA. Wel is het belangrijk dat je gemotiveerd bent om (weer) naar school te gaan.

Intakegesprek en startperiode
Na je aanmelding voor Traject VIA, word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Vervolgens hoor je of je mag starten met het traject en in welk profiel je wordt geplaatst. Na ongeveer vier weken wordt er gekeken of VIA een passend traject voor je is.

Programma


De basis voor het programma is jouw eigen ontwikkeling: je gaat onderzoeken wie je bent, wat je wilt, wat je kunt en wat je nodig hebt. Je (her)oriënteert je op een opleiding en/of werk, zodat je straks een passende school- of beroepskeuze kunt maken.

Het programma bestaat uit verschillende opdrachten en lessen, zoals oriëntatieopdrachten, sectorlessen en oriënterende stages.

Vakken die aan bod komen zijn:
Portfolio
Zodra je start met het traject, begin je met het samenstellen van jouw persoonlijke portfolio. Hierin komen test- en toetsresultaten en andere bewijzen die iets zeggen over je kwaliteiten, je interesses en je ontwikkeling. Je portfolio is van jou. Je krijgt het aan het eind van het traject mee.

Begeleiding


Je hebt een vaste mentor en je werkt in een vaste groep van maximaal 18 studenten (stamgroep). In je stamgroep krijg je vaak les van je mentor en word je intensief begeleid. Je hebt geregeld persoonlijke begeleidingsgesprekken met je mentor.

Hoe helpen wij jou bij het bereiken van je doel?

Oudergesprekken
De meeste oudergesprekken worden gepland tijdens een blokweek of aan het eind van een fase. Indien wenselijk kan het zijn dat er een gesprek met jou en of je ouder(s)/verzorger(s) plaatsvindt op een ander moment.

Vervolg


Na dit traject ben je klaar om een volgende stap in je (school)loopbaan te zetten. We helpen je bij je aanmelding en samen met jou zorgen we voor een goede doorstroom. Als je na VIA een passende keuze hebt gemaakt en je ergens anders verder gaat, blijven we met jou in contact.

Blijkt tijdens het traject dat er eerst nog andere zaken opgelost moeten worden voordat je aan een nieuwe opleiding kunt beginnen? Dan helpen wij jou om daarvoor de eerste stappen te zetten.

Wat maakt Traject VIA bijzonder?

Studiekosten


Wat kost deelname aan Traject VIA?
Als je bent ingeschreven bij een vo- of mbo-school zijn er geen extra kosten. We maken afspraken met jouw school van inschrijving over de bekostiging.

Er kunnen wat kosten zijn voor het aanschaffen van schoolmaterialen. Je hoeft geen schoolgeld en boekengeld te betalen voor het traject. Dit kan anders zijn als je vanuit de overheid verplicht bent om lesgeld te betalen; dit geldt voor studenten van 18 jaar en ouder.

Als je niet bent ingeschreven bij een opleiding of school, zoeken we samen naar een oplossing. Jij of je ouders/begeleiders kunnen hiervoor contact opnemen met Summa Plus.

Wil je meer informatie of wil je je aanmelden?
Neem contact op met de administratie van Summa Plus: 040 269 59 50.